Maxima | Судалгааны арга зүй

UBH center 13th floor, Peace avenue-23, 1st sub district, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar Phone: +976 7711 6676 Fax: +976 7711 8887

Хөрөнгө оруулалтын төслийн өгөөжийг тооцоолох 3 арга

Өгөөжийн дотоод хувийн арга irr буюу өгөөжийн дотоод хувь нь төслөөс ирээдүйд орж ирэх мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнийг гарах зардлын өнөөгийн үнэ цэнтэй тэнцүүлж буй хувь юм.

ABC өртөг тооцох арга моогий - scribd.com

abc өртөг тооцох арга. Оршил Байгуулгаахуй нэгжүүдэд өртгийн обьекттой шууд болон шууд бус зардлууд бий болж байдаг.Захиалгат ажил, үе шатаар өртөг тооцох аргуудаар аливаа бүтээгдхүүний өртөгийг тооцдог.

тооцоо - Wiktionary

аж ахуйн тооцоо - а.улсын төсвөөс тусламж авалгүй орлогоороо зарлагаа нөхөх зарчимд үндэслэн үйлдвэр, аж ахуйг төлөвлөгөөтэй хөтлөх …

Өрөмдлөгийн хичээл - Blogger

Өрөмдлөгийн механик арга нь үзүүрийн багаж (хушуу, цүүц) гэж нэрлэгдэх маш хатуу материалаар хийгдсэн огтлох, эмтлэх, үрэх гэх мэт үйлчлэлээр чулуулгийг бутлах, тухайн чулуулгийн шинж ...

Интерьер - Гэрэлтүүлгийн тооцоо by Ninjbadam Dorjsuren -

A. Гэрлийн урсгалын ашиглалтын коэф-ын арга Ашиглалтын коэф ашигтай байх геометр хэмжээг байрны индекс iээр ...

Эдийн засгийн үр нөлөө, эдийн засгийн үр ашиг: тооцоо томъёо

Тэдний арга барилыг ашиглан эдгээр хүчин зүйл тус бүрийн ашиглалтын үр ашгийг тооцох. Тэдний зарим нь ижил зарчим дээр тулгуурласан байдаг. ажилтнуудын үр ашигтай ашиглах ямар компанийн үр дүнтэй хоёр параметрийг түүний ажилчид ашигладаг хэмжээг хэмжих зорилгоор. Эхний хөгжүүлэх явдал юм. Хоёр дахь арга хэмжээ - төвөгтэй байдаг.

Түүвэр, түүвэрлэлтийн арга зүй - SlideShare

1. Түүвэр, түүвэрлэлтийн арга зүй Х.Сэр-Од ЭБТ НЭМС. 2. Хичээлийн агуулга o Түүвэр судалгаа o Түүвэрлэлт, түүний гол зорилго o Эх олонлог, түүврийн хүрээ, нэгж, хэмжээ o Түүвэр хийх үед анхаарах ...

Иргэдээс авах хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг …

хураамжийг тооцох арга зүй ... БҮЛЭГ iii. ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ТООЦОО .....45 Тухайн оны зардалд суурилсан хог хаягдлын хураамжийн тооцоо 45 ... Хүснэгт 33. Даатгалын төрөл ...

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭНИЙ …

Индексийн төрөл Тооцох арга Суурь үеийнхтэй харьцуулсан ... бүрийн 22-30-ны хооронд, 21 аймагт сар бүрийн 15-20-ны хооронд ...

Цэвэр ашиг томъёо - тооцоо

Энэ нь олон янзын хувилбаруудыг байна. Ихэнх тохиолдолд нийт болон цэвэр ашиг дээр ашгийн дурдсан. Энэ үзүүлэлт арга нь янз бүрийн үр дүнтэй түвшинд талаар бизнес эрхлэгч мэдээлж байна.

ӨРТӨГ-ӨГӨӨЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ - ResearchGate

ЭОСИСТМД ТҮШИГЛЭСЭН ДАСАН ЗОХИЦОХ ЖИШИГ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ГАРЫН АВЛАГА Хүснэгт 38.

цто sem3.pdf - ТАВ. НИЙЛМЭЛ ЦАХИЛГААН ХЭЛХЭЭНД …

НИЙЛМЭЛ ЦАХИЛГААН ХЭЛХЭЭНД ЗАНГИЛААНЫ ХҮЧДЛИЙН АРГААР ТООЦОО ХИЙХ Зангилааны хүчдлийн арга нь нийлмэл салбарласан цахилгаан ... Салааны гүйдлийг олохдоо уг салаанд ЦХХ бүрийн үүсгэж буй ...

УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН БҮРТГЭЛ - Blogger

НЭГ. УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ТӨРӨЛ. Өнгөрсөн ажил гүйлгээ, үйл явцын үр дүнд үүссэн ирээдүйд бусдад хөрөнгө шилжүүлэх эсвэл үйлчилгээ үзүүлэх хариуцлагыг өр төлбөр гэнэ. Нэг жил ...

Эрсдлийн үнэлгээ хийх зөвлөмж - SodonVision

Эрсдэлийн арга хэмжээг төлөвлөхдөө эрсдэлүүдийг зэрэглэлийн түвшингээс хамааруулж 1 бол хүлээн зөвшөөрч болохуйц, 2 бол тухайн эрсдэл гарах магадлалыг нь багасгах, 3 бол тухайн эрсдэлийн ...

Машиныхаа шатахуун зарцуулалтыг зөв тооцоолох арга

Машиныхаа шатахуун зарцуулалтыг зөв тооцоолох арга ... энэ бол жолооч тус бүрийн хувьд өөр өөр байх үзүүлэлт гэдэг нь гарцаагүй. ... Энд суудлын болон ачааны машины төрөл бүрийн ...

Лекц-3 Нийлмэл цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх аргууд

Энэ арга нь өмнөх аргыг бодвол цөөн тооны тэгшитгэл бичигддэг тул бодолтыг түргэвчилж хялбарчилна.Тооцоо хийхэд Крихгофын II хуулийг хэрэглэнэ Крихгофын II хуулиар тэгшитгэл бичигдэж байгаа хүрээг үндсэн, түүнтэй хиллэж байгааг туслах хүрээ гэнэ.Энэ аргаар тооцоо хийхдээ хүрээний гүйдлийг ашиглана.

Lekts2. statistik ajilglalt - SlideShare

Lekts2. statistik ajilglalt. 1. Лекц2. Статистик ажиглалт, бүлэглэлт 1 МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ ҮНДСЭН АРГУУД БА МЭДЭЭЛЛИЙН АНХАН ШАТНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ 1. Статистик мэдээлэл цуглуулах …

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн зардлыг жил бүрийн боловсролын салбарын улсын төсөвт тусгана. Долоо.Хүрэх үр дүн 7.1. Арга …

Үсийг бүрмөсөн арилгах 14 арга - Хэрэгтэй зөвлөмжүүд - 2022

Тоног төхөөрөмжийн үс засах арга. Төрөл бүрийн гоо сайхны салонуудад тэд үс арилгах олон янзын хувилбаруудыг санал болгоход бэлэн байдаг. Үүнд: үсээ арилгаж, лазер; гэрэл зураг, электролиз.

Lekts2. statistik ajilglalt - SlideShare

Lekts2. statistik ajilglalt. 1. Лекц2. Статистик ажиглалт, бүлэглэлт 1 МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ ҮНДСЭН АРГУУД БА МЭДЭЭЛЛИЙН АНХАН ШАТНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ 1. Статистик мэдээлэл цуглуулах үндсэн арга зам Нийгэм ...

Тэжээл бэлтгэх машины системийг бүрдүүлэх тооцоо

Машины зохистой бүрдлийг тогтоохын тулд шаардагдах тэжээлийн төрөл,хүлээн авах ба ... дүгнэх арга болно. ... цехийн бүтээмж нь тэжээл боловсруулах технологийн шугам бүрийн бүтээмжээр ...

Эрчим хүчний арилжааны үйл ... - ABB

Олон жилийн мэдээллийн санг төрөл бүрийн тооцоо судалгааг хийх боломж бүрдэнэ. Бусад сиситемүүдтэй уялдуулах боломж бүрдэнэ. Хяналт хэмжилтийн ажил хөнгөвчлөгдөнө. Хүний оролцоог ...

БАРАА МАТЕРИАЛЫН БҮРТГЭЛ - Blogger

Бараа материалын ЦБҮЦ-г тайлант хугацаа бүрийн эцэст үнэлэх ба шинэ ЦБҮЦ ба Өртгийн а ль багаар бараа материалыг т айлагнана. Аливаа хөрөнгийг борлуулахаар тооцоолж буй үнээс эсвэл ашигласнаас бий болох хүлээгдэж ...

технологийн үе шатны аргаар өртөг тооцох

2. 1. Технологийн үе шатны аргаар өртөг тооцох арга ажиллагаа, дараалал Өртөг тооцсноор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн зардлыг холбогдох өртгийн объектоор хуримтлуулан бүртгэж үйлдвэрлсэн ...

Альбукерке хотын ажлын байр 2022/2023 Одоо өргөдөл гарга!

Энэхүү нийтлэл нь Альбукерке хотод байдаг төрөл бүрийн ажлын байрууд, тэдгээрийн ашиг тус, тооцоолсон цалин, тэдгээрт хэрхэн өргөдөл гаргах …

Лекц 6 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл ... - Google Docs

Жишээ нь: үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа 5 жил гэвэл шулуун шугамын аргаар тооцсон элэгдэл байгуулах хувь жилийн 20% (100/5 жил) байна. Хэрэв үлдэгдлийг давхар бууруулна гэвэл 20%-ийг 2-оор...

Олон талт байдлын семинараа амжилттай болгох 5 арга зам

Төрөл бүрийн семинар зохион байгуулах нь хэцүү ажил юм. Үйл явдал хамтран ажиллагсад, ангийнхан эсвэл олон нийтийн гишүүдийн дунд болсон эсэхээс үл хамааран хурцадмал байдал үүсэх магадлал өндөр байна.

Мэс заслын оёдлын утас: төрөл, холих арга

Мэс заслын оёдлын утас: төрөл, холих арга. дотоод эрхтний хана, шарх ирмэг болон бусад: түүний ажилд нь мэс засалчид оёдол ашиглах, тэдний янз бүрийн төрлийн байдаг, энэ нь биологийн эд элсэх ...

Арга зүй — Википедиа нэвтэрхий толь

Хэрэв арга зүйг сэтгүүл зүйн шинжлэх ухааны үүднээс авч үзвэл уран бүтээлийн зорилтуудыг үр ашигтай шийдвэрлэх боломжоор хангадаг тухайн хүрээн дэх үйл ажиллагааны мөн чанар, систем, арга замын тухай мэдлэгийн нийлбэр мөн. Сэтгүүлчийн арга зүйн соёл гэдэг нь хоорондоо салшгүй холбоотой мэдлэг болон чадварын наад зах …