Зардлын бүртгэл Лекц 11,12 - SlideShare

ОЛОН УЛСЫН УЛААНБААТАРЫН ИХ СУРГУУЛЬ БИЗНЕС МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМ Лекц 11-12 Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох үйлдвэрлэлийн үе шатны арга Хичээлийн индекс: ba 352 Хич…

СТАНДАРТ ӨРТӨГИЙН БҮРТГЭЛ - Blogger

Стандарт өртөг гэдэг нь тодорхой хугацааны туршид үйлдвэрлэх нэгж буюу тодорхой тооны бүтээгдэхүүний урьдчилан тодорхойлогдсон төлөвлөгөөт өртөг юм. Стандарт өртгийг: · Төсөв ...

Лекц 1 Өртөг зардлын тухай ойлголт, зардлын …

Өртөг зардлын тухай ойлголт, зардлын ангилал 2. Зардлын ангилал 1. Өртөг зардлын тухай ойлголт Зардал гэдэг нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулагдаж байгаа хөрөнгө ба...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

ТАРИФЫН ТООЦООЛЛЫН АРГАЧЛАЛ ... Хөрөнгийн жигнэсэн дундаж өртөг нь компани зээл олгогч, хувьцаа зэмшигч болон хөрөнгө оруулсан бусад этгээдүүдийн шаардлагыг хангах зорилгоор олох хамгийн ...

Smart Logic - Step forward

Салбар, Өртгийн төвөөр салгаж борлуулалт, өртөг, зардал, ашгаа хянах боломжтой ... 2 дахь жилээс дараах тарифын дагуу лиценз ашиглалтын төлбөр …

Дэд бүтэц, харилцаа холбооны өртөг, үнэ тарифын сургалтад …

Дэд бүтэц, суурин болон үүрэн холбооны өртөг, үнэ тарифын чиглэлээр зохион байгуулагдсан сургалт нь дараах сэдвүүдийн хүрээнд зохион байгуулагдав. Үүнд: Нэгдэн нийлэлт. Цаашдын хандлага, асуудлууд болон боломжууд Үнэ тарифын зохицуулалт болон өртгийн стандартууд Сүлжээний өртгийн моделиуд Цахилгаан …

Импортын цахилгаанд жилдээ 150 сая орчим ам.доллар төлдөг

Үүний төлбөр буюу 100 сая долларыг Оюутолгойн үйлдвэр өөрсдийн өртөг зардлыг тооцож төлсөн байдаг. ... Үнэ тарифын талаар 2010 онд УИХ-аас 72-р тогтоол гарсны дагуу 2014 он гэхэд алдагдалгүй болгох ...

5 Өртөг тооцох систем - Өртөг тооцох систем 1 МBA хөтөлбөр …

Өртөг тооцох систем Шууд материал, шууд хөдөлмөр болон үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ эсвэл төсөлт ажилд хуримтлуулан бүртгэх үйл явцыг өртөг тооцох үйл явц гэнэ ...

Лекц 9 Стандарт өртгийн бүртгэл.docx - Google Docs

Стандарт өртгийн бүртгэл Стандарт өртөг, түүний хэрэглээ Материал, хөдөлмөр, ҮНЗ-ын хэлбэлзлийг тооцож бүртгэлд тусгах нь 1. Стандарт өртөг, түүний хэрэглээ Стандарт өртөг гэдэг нь тодорхой хугацааны туршид ...

зардал өртгийн тухай ойлголт - SlideShare

Өртөг зардлын ялгаа 1.Ихэнх төрлийн зардал өртгийн тодорхой объекттой холбоотой боловч дангаараа өртгийг бүрдүүлдэггүй. 2.Зарим төрлийн зардал нь өртгийн объекттой биш, бүх объекттой хамааралтайгаар гардаг тул түүнийг өртөгт оруулдаггүй. 17.

бараа материалын бүртгэл - SlideShare

Өртөг жижиглэн үнийн харьцааг тооцохдоо эхний үлдэгдлийн дүнг оруулахгүй. Энэ аргаар бараа материалын үлдэгдлийг тооцохдоо Үнэ тогтвортой үед Үнэ хэлбэлзэлтэй үед өөр өөр тооцоолно. 14.

Зардлын бүртгэл Лекц 3 - SlideShare

Зардлын бүртгэл Лекц 3. 1. Лекц 3 Зардлыг хуримтлуулан бүртгэж өртөг тооцох нь Хичээлийн индекс: BA 352 Хичээлийн кредит: 3 кр Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим. 2.

Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох үнэхээр хэцүү юу? | Дэвжих …

Тэгвэл ягаад өртөг тооцох нь хэцүү байсаар байдаг вэ? Учир нь: 1. Бүртгэлийг үйлдвэрийн бүх шат дамжлагын түвшинд уялдаа холбоотой, мэдээлэл бүрэн авч байхаар бэлтгээгүй тохиолдолд аль нэг ...

Лекц 6 Ажлын захиалгын аргаар өртөг тооцох систем.docx - Google Docs

Ажлын захиалгын аргаар өртөг тооцох систем Ажлын захиалгын аргаар өртөг тооцох системийн үед зардлыг хуримтлуулан бүртгэх нь Ажлын захиалгын аргын үе дэх үйлдвэрлэлийн хаягдал, гэмтэж муудсан болон гологдол ажлын ...

FIN321 Сэдэв 1. Капиталын өртөг Flashcards | Quizlet

Капиталын өртөг. Компанийн санхүүжилтийн өртөгийг илэрхийлэх ба үнэ цэнийг өсгөхийн тулд төслөөс олох хамгийн бага өгөөж юм. - _____ дээгүүр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт пүүсийн үнэ цэнийг ...

ТЕХНОЛОГИЙН ҮЕ ШАТНЫ АРГААР ӨРТӨГ ТООЦОХ

Үйлвэрлэлийн үе шатны аргаар өртөг тооцож байгаа эхний 2 цех тасгаас бусад цех тасагт нэмж оруулсан материал нь бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ болон өртөг 2 янзаар нөлөөлнө.

лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин

5. Кө = Хүүгийн зардал + ӨБ гаргалтын зардал Санхүүжилтийн дүн ∗ Кө = НҮ ∗ 𝑖 + (НҮ − ЗЗҮ)/𝑛 (НҮ + ЗЗҮ)/2 ∗ (1 − 𝑡𝑎𝑥) Өрийн бичгийн капиталын өртөг "ААА" ХК нь 1,000,000₮-ийн нэрлэсэн үнэтэй ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртөг тодорхойлох Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн тооцоог 1 дүгээр хавсралтад үзүүлсэн Маягт №5-ын дагуу тооцно.

Гаалийн татвар

Т1– Үнээс тооцох тарифын хувь хэмжээ. 2. Биет хэмжигдэхүүнээс тооцох хэлбэр: Энэ хэлбэрээр гаалийн татвар тооцоход дараахь томъёог хэрэглэнэ. ГТ= …

Lecture 3 - Share and Discover Knowledge on SlideShare

1. Улаанбаатар Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим Зардлын бүртгэл Лекц 3 Зардлыг хуримтлуулан бүртгэж өртөг тооцох нь Хичээлийн индекс: BA 302 Хичээлийн кредит: 3 кр Судлах анги: СМ-3, НББ-3 ...

Дэд бүтэц, харилцаа холбооны өртөг, үнэ тарифын сургалтад …

Дэд бүтэц, суурин болон үүрэн холбооны өртөг, үнэ тарифын чиглэлээр зохион байгуулагдсан сургалт нь дараах сэдвүүдийн хүрээнд зохион байгуулагдав. Үүнд: Нэгдэн нийлэлт. Цаашдын хандлага ...

Дөрвөлсөн үйлчилгээний өртгийн загварчлал | Харилцаа …

Олон улсад мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын өртөг зардал тооцох, үнэ тариф тогтоох төрлийн сургалтуудын төлбөр харьцангуй өндөр байдгийн дээр сургалт зохион байгуулж байгаа улсуудын ...

Төслийн өртөг, зардлын удирдлагыг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?

0. Төслийн өртөг зардлын удирдлага нь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай батлагдсан төсөвт багтаан төслийг иж бүрэн хэрэгжүүлэхэд чиглэгддэг. Төсөв нь төслийн бий болгож буй ...

Selenge.customs.gov.mn | Татвар бодох аргачлал

ГҮ – гаалийн үнэ. Т1 – Үнээс тооцох тарифын хувь хэмжээ. 2. Биет хэмжигдэхүүнээс тооцох хэлбэр: Энэ хэлбэрээр гаалийн татвар тооцоход дараахь томъёог хэрэглэнэ. ГТ= ТХ х Т2. ГТ – татварын ...

Хүүхдийн ЗУСЛАНГИЙН 2022 оны ээлжийн ХУВААРЬ болон …

Төлбөр: 320,000 - 490,000₮. Сонирхуулахад, Янзага хүүхдийн зуслангийн хамт олон 4-р ээлждээ кино кэмп ээлжийг гаргахаар болжээ. Энэхүү ээлжид амарсан хүүхдүүд хүүхдийн киноны зураг авалт хэрхэн ...

Автотээврийн жишиг тариф батлах тухай тушаалын төсөлд …

Ачаа тээвэрлэлтийн нийт зардлыг гүйцэтгэсэн ачаа эргэлтэд /тн.км/ - нд хувааж нэгжийн өөрийн өртөг буюу 1 тн.км-ийн өртгийг тодорхойлно. 1 тн.км-ийн тарифыг тооцохдоо нэгжийн өөрийн өртөг дээр, нэгжийн ашгийг нэмнэ. Нийт орлогын тооцохдоо 1 тн.км-ийн тарифыг гүйцэтгэсэн ачаа эргэлтээр үржүүлнэ.

Амьжиргааны өндөр өртгөөс дайжсан америкчууд Мексик рүү …

Нью-Йорк Таймс сонины орон нутгийн цагаар 25-ны өдөр мэдээлснээр орон сууцны үнэ болоод амьжиргааны өртөг өсч байгаатай холбоотойгоор Мексик рүү нүүх америкчуудын тоо нэмэгдсээр байна гэж онцолсон байна.

Лекц 1 Өртөг зардлын тухай ойлголт, зардлын ангилал

Өртөг зардлын тухай ойлголт 2. Зардлын ангилал 1. Өртөг зардлын тухай ойлголт Зардал гэдэг нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулагдаж байгаа хөрөнгө ба хөдөлмөрийн ...

ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

Гаалийн тарифын тогтолцоо, гаалийн татвар тогтоох хэлбэр, гаалийн тарифын зөвлөл ... 29.2.3.тухайн бараанд ашигласан материалын эсхүл нэмэгдсэн өртөг нь эцсийн бүтээгдэхүүний өртгийн 50 болон ...

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ӨРТӨГ... - Санхүүгийн Тооцоолох Групп ХХК | Facebook

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ӨРТӨГ ТООЦОХ АРГУУДЫН ТУХАЙ Бараа материалыг орлогод авахдаа өртгөөр нь бүртгэдэг. Байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахын тулд тодорхой хэмжээний бараа материалын нөөцтэй...